Juleevangeliet – et skridt dybere …

Juleevangeliet er nok blandt de mest kendte tekster i Biblen. Men, på trods af det, nok også en af de tekster færrest personer egentlig har dykket ned i – fordi det netop er en vi alle tror vi kender.

Derfor er der også flere ting, som vi ikke tænker over, ting som vi tror står der, men som ikke gør osv.
Vi vil prøve at tage fat i nogle af tingene her og kigge juleevangeliet lidt mere i krogene end man ellers normalt gør.

Det bliver ikke en komplet gennemgang af juleevangeliet, men nogle udvalgte uddrag, så hvis ikke du er kendt med juleevangeliet i grove træk, kan det måske anbefales at læse de to beretninger i hhv. Luk 1, 26-38, Luk 2, 1-21 og Matt 1, 1 – 2, 12.

En gravid jomfru

Gud sender englen Gabriel til Maria i Nazaret med denne besked

Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
Matt 1, 30-35

Maria får altså at vide, at hun skal blive gravid med et barn på trods af, at hun ikke har være sammen med nogen mand endnu. Det er noget jeg har hørt så mange gange, at jeg har tænkt “Nåe ja, det var jo Helligånden og det vidste de jo godt”, men forestil dig lige scenariet i dag, at en af dine veninder kom og sagde hun var gravid, men jomfru, og det ikke pga. kunstig befrugtning, men pga. Helligånden. Ville du tro hende? Jeg ved, jeg ville have svært ved det og netop sådan, tror jeg højst sandsynligt også, det var på Maria og Josefs tid.

Maria og Josef har virkelig måtte lide, pga. den opgave de havde fået, for i Israel og specielt på den tid, var det uhørt med børn udenfor ægteskabet. Vi hører da også om, at Josef overvejede at gå fra Maria, men kun pga. at Gud sendte en engel til ham, valgte han at blive hos hende.

Jeg tror heller ikke nødvendigvis det blev bedre, jeg tror Maria og Josef har været “under mistanke” hele deres liv og måske stadig den dag i dag.

Jomfrufødslen

Det at Jesus blev født af en jomfru står stadig i dag som et stort tvivlsspørgsmål, selv blandt kristne. For kan det virkelig passe at en kvinde kunne blive gravid uden at være sammen med en mand?

Umiddelbart kan jeg komme på tre gode begrundelser hvorfor det godt kunne lade sig gøre:

  1. Det står i Biblen.
  2. Gud har skabt mennesket fra starten og opfundet hele befrugtelsesmekanismen – hvilket i øvrigt er ret imponerende når man lige tænker over det. Så hvorfor skulle han ikke kunne omgå sit eget skaberværk.
  3. Vi oplever jomfrufødsler den dag i dag. Okay, godt nok ikke blandt mennesker, men blandt planter og dyr. Prøv selv at slå jomfrufødsel op i en ordbog (eksempelvis her på ordbogen.com). Så når Gud har kunne skabe det hos planter og dyr, hvorfor så ikke hos et menneske?

Dovenskab blandt de skriftkloge

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa.«
Matt 2, 1-5a

De skriftkloge i Herodes palads var ikke dumme, nej de havde luret hvad de læste i Mika 5, 1 om at Israels kommende hersker skulle fødes i Betlehem.
Men tilsyneladende var de godt dovne!

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.«
Matt 2, 7-8

Selvom de vise mænd stod og fortalte Herodes og de skriftkloge at den nye herskers stjerne var stået op, valgte de ikke selv at kigge efter. Nej de blev hjemme på deres fine palads og i stedet for sendte Herodes de vise mænd derned for at kigge efter.

Det der er væsentlig her er at kigge lidt på Israels geografi. Så ser vi nemlig, at der fra Jerusalem, hvor Herodes palads lå, til Betlehem, hvor Jesus blev født, kun er små 10 km, altså en rask gåtur på omkring 2-2,5 time.

Men ville de skriftkloge tage den tur for at tjekke, nej, selvom de formentlig troede, at det ville ske, valgte de da det endelig skete at forholde sig passive. Det er en fare vi også kan stå overfor i dag, at vi ikke opdager når Jesus er lige i nærheden af os i vores liv.

De tre vise mænd

Ja, vi kender dem efterhånden ret godt de tre vise mænd. Kaspar, Melchior og Balthasar som de hed. Men hov, prøv lige at åbne din Bibel engang og så find det sted der står, at der var tre vise mænd.

Hvis du prøver det, vil du opdage, at det står der faktisk ikke. Det eneste der står er, at der var nogle vise mænd, fra østerland.

Traditionen om at der skulle være tre vise mænd stammer tilbage fra 500-tallet og bygger formentlig på tre gaver, som vi hører de bragte til det nyfødte Jesusbarn. Men Biblen siger altså ikke noget om det, så der kunne måske have være 33 vise mænd, ingen ved det.

Evangeliet i tre gaver

De tre vise mænd fulgte stjernen til Betlehem, hvor Jesus var født og så læser vi følgende

Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.
Matt. 2, 10-11

De fleste kan nok uden at blinke nævne de tre gaver som de vise mænd havde med til Jesus, men kigger vi lidt nærmere på hvad gaverne var, får vi faktisk et glimt af hele Jesu liv, for det var ikke standardpakken Jesus fik, nej det må betragtes som værende noget lidt besynderlige gaver.

  • Guld gav man som gave til konger og mægtige folk.
  • Røgelse var noget man ofrede til Gud i templet.
  • Myrra er en fin og velduftende olie som bruges til at balsamere døde.

Når vi kigger på de tre gaver, med den viden som vi har i dag, ser man en ret tydelig sammenhæng mellem gaverne og Jesus. Jesus var kongen, der var kommet til jorden. Men Jesus var ikke bare en konge, nej han var også Gud selv. De fleste regnede med at Jesus kom for at herske på jorden, men det gjorde han ikke. Han kom for at dø på et kors og frelse os.

Så på en mærkværdig måde har alle tre gaver altså en direkte sammenkobling til Jesu liv.

Jeg håber, at denne lille gennemgang har givet en ny forståelse for hvor fantastisk det vi mindes her i juletiden er, og det må gøre, at vi ikke bare tænker det som en tilfældig god julehistorie men også som noget der indeholder en rigtig godt budskab til os – også i dag.

Kunne du lide, hvad du læste, må du meget gerne dele det med andre ...

       

Kunne du lide indlægget?

Jakob Kristensen Skrevet af Jakob Kristensen

Født i 1989 og gift med Hanne. Til dagligt arbejder jeg som markedsføringsansvarlig og i fritiden tager jeg ud som forkynder i ungdomsforeninger mv. I foråret 2011 var jeg 3 måneder på Discipelskole i Tiberias i Israel. Jeg sidder i bestyrelsen for Joffi, som er ungdomsafdelingen af Ordet og Israel.

Hold dig opdateret på Facebook