Lær at læse Johannes' Åbenbaring

Johannes´ Åbenbaring er på mange måder et klimaks i Bibelen. Desværre finder mange bibellæsere bogen svær at læse og den får dermed lov til at ”samle støv” bagest i Bibelen. Følgende er et forsøg på at give nogle enkle redskaber, der kan gøre læsningen af Åbenbaringen lettere og dermed hjælpe med at åbne for den enorme rigdom og trøst, som bogen indeholder.

Johannes' Åbenbaring og GT

Intet andet skrift i NT indeholder så mange henvisninger til GT, som Åbenbaringen gør.
På den baggrund er det klart, at GT er en meget vigtig ramme, hvis man skal forstå, hvad Åbenbaringen siger. Dette er en særlig udfordring i dag, hvor mange kristne ikke er lige så fortrolige med GT, som kristne i det første århundrede var. Indtil NT blev samlet, bestod de kristnes Bibel alene af GT. Sammenholdt med at en stor del af de første kristne tillige var jøder, der var oplært i GT, betød dét, at forudsætningerne for at forstå Johannes' Åbenbaring på mange måder var langt bedre i det første århundrede.
En stor del af arbejdet med at forstå Åbenbaringen handler derfor om at forstå GT bedre.

Johannes' Åbenbaring og NT

En indvending mod, at de første kristne forstod Åbenbaringen bedre, end de fleste kristne i dag gør, kunne være, at netop samlingen af NT kaster et klarere lys ind over Åbenbaringen end de første kristne havde. Rent bortset fra, at de øvrige NT-tekster også var i omløb blandt de kristne allerede i det første århundrede, er det klart, at Åbenbaringen også skal læses i lyset af de øvrige tekster i NT, der tager de samme temaer op, som Åbenbaringen gør.
Særligt er de steder i NT, som omhandler de sidste tider og Jesu genkomst, relevante.

Bogens symbolsprog

Samtidig er det vigtigt at forstå, at Åbenbaringen først og fremmest er en billedtale. Det betyder, at bogen - ud over de meget sanselige syner - er fyldt med symboler, herunder symbolske tal.
At Åbenbaringen er en billedtale betyder ikke, at billederne så kan tolkes i alle retninger. Det betyder derimod, at vi må lære at blive fortrolige med det sprog, som bogen bruger, for at forstå, hvad billederne handler om. Samtidig er det meget vigtigt at læse billederne i dén sammenhæng, som de står i. Mange steder tolker teksten nemlig selv billederne, direkte eller indirekte.

En vigtig tolkningsnøgle

Åbenbaringens vigtigste anliggende er at pege på Jesus som dén, der har al magt, og som en dag vil lade den magt blive synligt manifesteret. Derfor er det en rigtig god idé i tekstarbejdet at begynde med at stille sig spørgsmålet:

 1. Hvad siger teksten om Jesus?
  På den måde vil mange af de centrale budskaber i bogen blive tydelige.
  Det er dog ikke alle tekstafsnit, der specifikt handler om Jesus. Det er i den forbindelse en yderligere hjælp at være opmærksom på, at Bibelen generelt indeholder en todeling, når den omtaler menneskeheden, nemlig jøder og hedninger. Særligt i NT bliver todelingen dog til en tredeling: ”Jøder”, ”grækere” (ikke-jøder) og så et nyt folk: ”Guds menighed”, der består af troende fra alle folkeslag. (Se fx 1 Kor 10,32).
  Denne tredeling genfinder man også i Åbenbaringen. Derfor kan det være en hjælp at stille følgende yderligere spørgsmål til teksten, nemlig spørgsmålene om, hvem der er den primære modtager af et budskab:
 2. Hvad siger teksten om Guds menighed?
 3. Hvad siger teksten om Israel?
 4. Hvad siger teksten om folkeslagene?

Eksempel på brug af tolkningsnøglen

Allerede i det korte afsnit i Åb 1,4-8 kan denne tolkningsnøgle anvendes:

Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.

Se, han kommer med skyerne,
og hvert øje skal se ham,
også de, som har gennemboret ham;
og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
Ja, amen.

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige. Åb 1, 4-8

 1. Hvad siger teksten om Jesus?

  Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens kongerÅb 1,5

  Se, han kommer med skyerne Åb 1,7

  Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige Åb 1,8

 2. Hvad siger teksten om menigheden?

  Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer og fred fra ham som er og som var og som kommer…Åb 1,4

 3. Hvad siger teksten om Israel?

  Hvert øje skal se ham, også de som har gennemboret ham…Åb 1,7

 4. Hvad siger teksten om folkeslagene?

  Hvert øje skal se ham… og alle jordens folkestammer skal jamre over ham Åb 1,7

Generel brug af tolkningsnøglen

De fire spørgsmål kan med fordel stilles, hver gang man har et sammenhængende tekstafsnit i Johannes´ Åbenbaring. Normalt vil det dog være en fordel at læse lidt længere afsnit end i eksemplet ovenfor. Prøv fx at bruge den på følgende afsnit:

 • Åb 2-3
 • Åb 4-7
 • Åb 8-11
 • Åb 12-16
 • Åb 17-19,10
 • Åb 19,11-21,18

Selvom man ikke kan få svar på samtlige fire spørgsmål i alle afsnit er man alligevel rigtig godt hjulpet i forhold til at få afdækket nogle af de centrale perspektiver i teksten, samtidig med at man får identificeret den primære modtager af budskaberne i afsnittene.

God arbejdslyst med én af Bibelens absolut mest spændende bøger!

Kunne du lide, hvad du læste, må du meget gerne dele det med andre ...

       

Kunne du lide indlægget?

Torben Mathiesen Skrevet af Torben Mathiesen

Torben Mathiesen er landssekretær i Ordet og Israel og har skrevet ”Panorama over himmel og jord”, som er en studiebog til Johannes´ Åbenbaring. Bogen gennemgår de store linjer i Åbenbaringen og kan købes hos Ordet og Israel. Bestil bogen via kontor@ordetogisrael.dk for bare 125 kr.

Hold dig opdateret på Facebook